🤔การดื่มเกลือแร่ที่คนมักเข้าใจผิด🤔

                  น้ำเกลือแร่นั้นมี 2 ชนิด คือ น้ำเกลือแร่สำหรับท้องเสีย และเกลือแร่สำหรับผู้ที่เสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย ซึ่งอาจจะเข้าใจว่าน้ำเกลือแร่ทั้ง 2 ชนิดนั้นสามารถใช้แทนกันได้ แต่จริงๆแล้วผงเกลือแร่ทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกัน
                 น้ำเกลือแร่สำหรับท้องเสียต้องมีสัดส่วนของเกลือแร่ต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยส่วนมากผู้ที่ท้องเสียต้องผสมน้ำเกลือแร่ด้วยตนเองจากผงเกลือแร่ซึ่งบรรจุอยู่ในซองสำเร็จรูปที่เรียกว่า “โออาร์เอส หรือ ORS (Oral Rehydration Salts)”
                   และผงเกลือแร่สำหรับผู้ที่เสียเหงื่อจากการออกกำลังกายมักมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าโออาร์เอส และอาจทำให้ผู้ที่ท้องเสียถ่ายเหลวมากกว่าเดิมก็เป็นได้ ดังนั้นผู้ที่ท้องเสียจึงควรดื่มน้ำเกลือแร่ที่ผสมจากโออาร์เอสเท่านั้น